MBTP / MBRP

MBTP / MBRP

Mindfulness-based Terugvalpreventie (MBTP), ofwel aandachtgerichte terugval preventie – ook bekend onder de Engelse naam Mindfulness-Based Relapse Prevention (MBRP), is een wetenschappelijk onderbouwd nazorgprogramma voor mensen die herstellende zijn van verslavingsproblemen. Het werd ontwikkeld aan de Universiteit van Washington in Seattle en leert mensen hun bewustzijn te gebruiken om zich te bevrijden van verslavingspatronen in hun denken en doen. De belangrijkste doelen van een MBTP training zijn:

    1. Bewustzijn van persoonlijke triggers en reactieve patronen ontwikkelen en vaardigheden ontwikkelen om dit proces dat aanvoelt als een ‘automatisme’ te onderbreken.
    2. Onze verhouding tot moeilijkheden en tegenslagen veranderen. Uitdagende emotionele en lichamelijke ervaringen leren herkennen en leren daar op vaardige wijze mee om gaan.
    3. Een niet-oordelende, meedogende houding ten opzichte van onszelf en onze ervaringen bevorderen.
    4. Een levensstijl ontwikkelen die zowel bewust leven (‘mindfulness’) als herstel bevordert.

MBTP helpt mensen in herstel zich te bevrijden van diep ingesleten patronen en destructieve gewoontes. Net als Mindfulness-based Cognitieve Therapie bij depressie (MBCT) werd MBTP ontwikkeld als nazorgprogramma. Het integreert de vaardigheden en grondslagen van mindfulness training en terugval preventie.